Proces usamodzielniania

Trzech uczniów klasy drugiej szkoły branżowej uczestniczyło wraz z wychowawcą klasy w wyjeździe do MOPR w Skierniewicach, gdzie w ramach usamodzielniania odbyli spotkanie z pracownikami Ośrodka. W trakcie spotkania naszym uczniom przedstawiona została oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.