Przyroda wokół nas

 Przedstawiamy fotograficzny plon wycieczki po najbliższej okolicy naszej placówki.