Rajd Rowerowy Leśnymi ścieżkami Nadleśnictwa Radziwiłłów

W sobotę, 20 czerwca, wychowankowie zakładu wzięli udział w XI Rajdzie Rowerowym „Leśnymi ścieżkami Nadleśnictwa Radziwiłłów”. Przedstawiciele Zakładu Poprawczego w Studzieńcu  uczestniczyli we wszystkich jak do tej pory jedenastu edycjach rajdu, w którym w tym roku uczestniczyło ponad 140 osób. Uczestnicy rajdu pokonali ponad 35 kilometrów a podczas postoju i poczęstunku w leśniczówce, czynnie uczestniczyli konkursach i atrakcjach zaproponowanych przez organizatorów. Składamy serdeczne podziękowanie pracownikom Nadleśnictwa Radziwiłłów za zorganizowanie ciekawej i bezpiecznej imprezy rekreacyjnej.