Realizacja projektu edukacyjnego ,,I Ty możesz zostać artystą rękodzieła”

W dniu 29 czerwca br. w Puszczy Mariańskiej odbył się II PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pod nazwą ,,CZERWCOWA SKARBNICA INICJATYW’’. Impreza ta organizowana była pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego i Wójta Gminy Puszcza Mariańska. W ramach tego pikniku wychowankowie naszego Zakładu realizowali projekt edukacyjny pod nazwą ,,I Ty możesz zostać artystą – rękodzieła’’. Pierwszą część finalizacji tego projektu mieliśmy tydzień wcześniej w Warszawie. I tak jak podczas wcześniejszego pikniku tak i tym razem wystawiliśmy to co wykonali nasi wychowankowie. Ponownie też poprzez rozdawane ulotki nakłanialiśmy tym razem mieszkańców naszej gminy do wsparcia ośmioletniej Amelki, której historię przedstawiliśmy na wspomnianej ulotce.

Ogromnym zaskoczeniem dla nas było wyróżnienie jakie otrzymaliśmy. Osoby odwiedzające imprezę przyznało naszemu stoisku I miejsce. Również I miejsce w konkursie plastycznym ,, Polskie kwiaty’’ zajął jeden z naszych wychowanków.          

                                                                                                                                                             D.P.