Rozwijanie sprawności fizycznej

W ramach działającego w naszym zakładzie kółka sportowego wychowankowie uczestniczą w różnych zajęciach rekreacyjno-sportowych. W ostatnim czasie doskonalą umiejętności gry w piłkę siatkową.