Rozwój współpracy ze środowiskiem zewnętrznym w VI grupie internatowej

Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym w VI grupie internatowej odbywająca się na podstawie porozumienia zawartego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przynosi kolejne wymierne korzyści. W dniu 09 listopada 2013 roku pięciu wychowanków grupy VI odwiedziło ponownie osobę u której zapadająca noc przerwała prace wykonywane w dniu 28 października br. W ramach tej wizyty dokończono rozpoczęte wcześniej prace porządkowe. W tym samym dniu  czterech innych wychowanków gr. VI udało się do miejscowości Bartniki, gdzie ,,uzbrojeni’’ w siekiery przygotowywali drewno opałowe na potrzeby samotnej podopiecznej ww. GOPS.