ŚCISZ TO’2015 – Warszawa – Park Praski

Festiwal jest organizowany przez Fundację po DRUGIE. Ma przede wszystkim na celu budowanie właściwych postaw społecznych wychowanek i wychowanków placówek resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz budowanie właściwych postaw wobec nich. W tym roku w festiwalu wzięło udział ponad 120 dziewcząt i chłopców z zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii. W odpowiedzi na zaproszenie Fundacji POdrugie przystąpiliśmy do uczestnictwa w festiwalu po raz trzeci i tym razem zajęliśmy się tematem -BEZPIECZNA DROGA Wychowankami  reprezentującymi naszą placówkę byli: wychowawca Dawid Pniewski, wychowankowie Baltazar Małek, Adam Dobek, Fabian Lewczuk, Maciej Zieliński. Coraz bliżej wakacje i na drogach coraz większy ruch. Na stoisku prezentowaliśmy jak bezpiecznie dotrzeć do celu, zwracaliśmy uwagę na zagrożenia wynikające z brawury i prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających.Naszym celem było rozpowszechnianie informacji dotyczących właściwej komunikacji drogowej. Budowanie właściwych postaw społecznych, zapobieganie, profilaktyka i przestrzeganie przed brawurą w korzystaniu z komunikacji drogowej podczas wakacji. Do wyboru tematu stoiska nakłoniły nas ciągłe tragiczne w skutkach wypadki w komunikacji drogowej Przygotowanie wyglądu i zagospodarowanie stanowiska profilaktycznego zostało szczegółowo przemyślane i omówione z wychowankami. Materiały edukacyjne były opracowywane i wykonywane własnoręcznie przez wychowanków, miały formę ulotek profilaktyczno-informacyjnych, plakatów oraz zabaw edukacyjnych. W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ZIELONY LIŚĆ, obejmującą opieką osoby po wypadkach.