Spot profilaktyczny PrzykładNIE

Nasza grupa profilaktyki uzależnień przystąpiła do udziału w ogólnopolskim konkursie profilaktycznym organizowanym przez Zakład Poprawczy w Sadowicach. Postanowiliśmy zrealizować spot profilaktyczny pod tytułem PrzykładNIE.

Spot jako krótka forma wymusił na nas opracowanie prostego i przejrzystego scenariusza. Założenie było takie aby w ciągu około jednej minuty ukazać pasje, zainteresowania a także codzienne życie wychowanków Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. W czasie nagrywania spotu wychowankowie mieli okazję odmówić przyjęcia narkotyków w wybrany przez siebie sposób (bez narzucania formy i treści). Nagrywanie filmu było okazją do rozmów, przemyśleń i współpracy na różnych płaszczyznach.

Wychowankowie mieli również okazję obejrzeć prace nadesłane z innych zakładów poprawczych i wyrazić swoje refleksje.

Poniżej zamieszczamy link do filmu, który wspólnie stworzyliśmy. Mamy nadzieję, że stanie się on przykładem dla innych jak znaleźć w sobie motywację i przykładnie odmówić w sytuacji proponowania przyjęcia substancji psychoaktywnych.