Spotkania z ciekawymi ludźmi – motocykliści ze  Stowarzyszenia „THUNDER INDEPENDENT”

W dniu 21.06.2024 roku nasz ośrodek odwiedzili uczestnicy „Rajdu Pamięci”,  motocykliści ze  Stowarzyszenia „THUNDER INDEPENDENT”, które zrzesza obecnych i byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM.

Głównymi celami Stowarzyszenia  jest krzewienie i podtrzymywanie polskich tradycji niepodległościowych, kultywowanie pamięci o poległych i zmarłych tragicznie żołnierzach Jednostek Specjalnych, oraz popularyzacja turystyki motocyklowej.

Uczestnicy  XVI motocyklowego „Rajdu Pamięci”  odwiedzali  miejsca pochówku kolegów z jednostek specjalnych  oraz miejsca upamiętniające zrzuty żołnierzy Cichociemnych AK.

Na zakończenie rajdu  motocykliści znaleźli również czas, aby odwiedzić nieletnich przebywających w naszym ośrodku. W trakcie spotkania chłopcy mieli możliwość nie tylko porozmawiać na temat motocykli, ale także porozmawiać   z żołnierzami uczestniczącymi  w różnych misjach i operacjach wojskowych, którzy popularyzują nie tylko turystykę motocyklową, ale również popularyzują wiedzę o  pracy żołnierzy  i postawach patriotycznych.