SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie świata logo

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W Polsce sprzątamy świat od 1994 roku a akcję tę zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

     „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja szacunku dla naturalnego środowiska. Jej celem jest promowanie niezaśmiecania naszego najbliższego otoczenia oraz kształtowanie w społeczeństwie świadomości dotyczącej selektywnej i świadomej gospodarki odpadowej, dzięki którym ma zmniejszyć się nasz negatywny wpływ na środowisko.

       Od 1994 roku akcja odbywa się w każdy trzeci weekend września. Także i my 16 dnia tego miesiąca wzięliśmy udział w „Sprzątaniu świata”. Najaktywniejsi okazali się Konrad i Dawid, wychowankowie grupy VI. Praca przyniosła owoce – dwanaście 120 litrowych worków śmieci.