Sprzątanie Świata

Logo wolontariatu

Tradycją się stało, że nasza placówka uczestniczy cyklicznie w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata’’. W tym roku trzech naszych podopiecznych wraz z opiekunami uczestniczyło w ramach współpracy z Nadleśnictwem Radziwiłłów w sprzątaniu okolic miejscowości Studzieniec.