ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Grupa szósta pamięta o najuboższych.

15 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej pomagała pakować 200 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

W akcji wzięli udział: Mateusz, Bartek i Baltazar pod opieką wychowawców A. Sosnowskiego i P. Kurta.