Świąteczna zbiórka żywności

Kolejny raz wychowankowie naszej placówki w ramach wolontariatu zaangażowali się u w akcję Banku Żywności pod nazwą ,,Świąteczna zbiórka żywności”, którą na terenie Skierniewic organizuje Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ,,AMETYST”. W sobotę i niedzielę przez kilkanaście godzin w skierniewickich marketach rozdawaliśmy ulotki i zachęcaliśmy mieszkańców miasta do podzielenia się tym co sami kupują. Za zgodą Stowarzyszenia ,,AMETYST” około 100 kilogramów zebranej żywności tak jak w roku ubiegłym przekazaliśmy za pośrednictwem Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów Zarządowi Obwodu Warszawa Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość” w ramach organizowanej przez nich akcji ,,Paczka dla kombatanta ze Lwowa”.

Świąteczna zbiórka żywności