ŚWIĘCENIE POKARMÓW

W Wielką Sobotę w kaplicy na terenie ośrodka, kapelan ks. Roman uroczyście poświęcił pokarmy, które zostały przyniesione przez wychowanków i ich opiekunów.