Święcenie pokarmów

W sobotę w kaplicy zakładowej ksiądz kapelan  Roman uroczyście poświęcił pokarmy, które zostały przyniesione przez wychowanków i ich opiekunów.