Uczymy się i pracujemy – warsztat monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Pobyt w placówce to czas na zdobycie konkretnego zawodu. Nasi wychowankowie mają możliwość zdobycia wiedzy w zakresie nauczanego zawodu nie tylko w teorii, ale również praktyce. Obecnie grupa monterów ma możliwość pogłębienia swoich umiejętności wykonując prace remontowe w pomieszczeniach warsztatu ogrodniczego. Zdobyte umiejętności i doświadczenie na pewno  przydadzą się w pracy  po opuszczeniu zakładu.