W hołdzie Powstańcom z 1863 roku

W przeddzień 151 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego wychowankowie VI grupy internatowej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu tak jak rok temu wybrali się do pobliskiej Puszczy Mariańskiej. Celem naszego wyjazdu była mogiła mieszkańców tej miejscowości, którzy zginęli w walce z Kozakami w trakcie tego największego polskiego zrywu narodowowyzwoleńczego. Na miejscu w wyniku podjętych prac usunęliśmy połamane gałęzie oraz uprzątneliśmy obelisk z wypalonych zniczy i śniegu. Zapaliliśmy także znicze, aby uczcić pamięć bohaterów.

D.P.