Wakacje w Zakładzie

Wychowankowie w ramach zajęć opiekuńczych chętnie spędzają czas

w aktywny sposób.

Przygotowali m.in. boisko do piłki plażowej , z którego teraz chętnie korzystają.

Poza przyjemnościami wykonują też prace porządkowe na terenie zakładu.

CDN…