Warsztat ogrodniczy – wycieczka do zakładu pracy

W dniu 16 października 2013 roku wychowankowie przyuczający się do zawodu ogrodnik pod opieką p. E. Gajdy, byli na wycieczce w zakładzie pracy, który produkuje cykorię sałatową oraz w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach. Podczas  wycieczki wychowankowie mogli zapoznać się z nowymi technologiami dotyczącymi upraw ogrodniczych, dzięki wyczerpującym wypowiedziom osób, które nas oprowadzały po zakładzie i instytucie.

Uczniowie po raz pierwszy widzieli cykorię sałatową i sposoby jej produkcji. Warzywo to jest mało popularne w Polsce, właściciel w ciekawy sposób przedstawił to warzywo.