Wirtualnie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Czas pandemii koronawirusa zdecydowanie nie sprzyja realizacji zadań między innymi z usamodzielnienia. Jednak i na to można znaleźć sposób. Uczniowie naszej szkoły wirtualnie spotkali się z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, który przeprowadził zajęcia pod tytułem ,,Przygotowanie do poszukiwania pracy w kraju i za granicą’’.  Dzięki tablicy interaktywnej oraz łączu internetowemu mogliśmy nie tylko wysłuchać prezentacji, ale również zadać pytania.