Wizyta Biskupa Andrzeja Dziuby w Studzieńcu

W ramach wizytacji kanonicznej parafii Puszcza Mariańska, nasz ośrodek odwiedził ks. Bp. Andrzej Dziuba. Ksiądz biskup zwiedził ośrodek i kościół znajdujący się na terenie  ośrodka, w którym co niedziela i dni świąteczne odprawiana jest msza święta.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Ksiądz biskup w bardzo serdeczny sposób rozmawiał z zebranymi chłopcami , pytał o postępy w nauce i plany na przyszłość.  

 Następnie podziękował dyrektorowi ośrodka oraz wyraził swoją wdzięczność wszystkim nauczycielom i pracownikom za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie nieletnich.

Swoje odwiedziny zakończył wspólną modlitwą, udzielając wszystkim bożego błogosławieństwa.