Wizyta studentów niemieckich

W dniach 19.10-24.10.2012 gościliśmy u siebie studentów niemieckich z Uniwersytetu w Kolonii wraz z kadrą naukowo – dydaktyczną. Ideą przewodnią wizyty było zapoznanie się z polskimi placówkami zajmującymi się młodzieżą z zachowaniami problemowymi oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod i programów pracy z nimi. Prof. dr Philipp Walkenhorst wygłosił dla swoich studentów i dla pracowników naszej placówki wykład na temat: Trening kompetencji społecznych w niemieckiej praktyce resocjalizacyjnej. Philipp Walkenhorst jest autorem wielu pozycji w tym zakresie, zwolennikiem resocjalizacji poprzez trenowanie umiejętności społecznych, życiowych, socjalnych. W tym upatruje skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Podzielił się również z nami wynikami przeprowadzonym przez siebie badań. Przedstawiony przez niego program realizowany z młodzieżą trudną w warunkach wolnościowych wzbudził zainteresowanie obecnych. Zwrócono uwagę na proces doboru uczestników do grup treningowych maksymalizujący skuteczność programu. Z programu wyeliminowano bowiem młodych ludzi z problemem uzależnienia.

Na terenie naszej placówki poza formą studyjną wizyty studenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w internacie. W każdej grupie prowadzili ćwiczenia przygotowane przez siebie , natomiast nasi wychowawcy przygotowali zajęcia pozwalające na wymianę wiedzy na temat naszych krajów oraz zmniejszenie bariery językowej.