Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej nasi wychowankowie zaangażowali w działalność w ramach wolontariatu na rzecz potrzebujących. W dniach 20 lutego i 3 marca br. Wojtek, Andrzej i Sebastian pracowali przy wydawaniu żywności dla podopiecznych GOPS-u.