Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skierniewicach odbyło się kolejne już, wirtualne spotkanie w ramach usamodzielniania.

Tematyka zajęć dotyczyła form poszukiwania pracy zarówno na rynku krajowym jak też zagranicznym.