WSPÓŁPRACA ZE SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH Z PSÓW

Logo wolontariatu

Wychowawcy P. Janusz oraz P. Dawid wraz wychowankami Pawłem, Igorem, Patrykiem i Tomkiem ponownie odwiedzili schronisko dla bezdomnych psów. Pod opieką wolontariusza dwukrotnie wychodzili na długie spacery z psami do lasu. Chłopcy byli bardzo zadowoleni z takiej formy współpracy i spędzania czasu poza zakładem. Ogromne zaangażowanie chłopców w powierzone zadania przekladało się na nawiązywanie więzi z przekazywanymi im pod opiekę psami.