Współpraca ze Spółdzielnią Socjalną ”Perspektywa”

Działająca przy Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Spółdzielnia Socjalna ,,Perspektywa” stwarza naszym podopiecznym możliwość pozyskiwania środków na czas wakacji spędzany w środowisku rodzinnym. Wychowankowie zarabiają pieniądze przy koszeniu terenów zielonych oraz pielęgnacji drzewostanu.