WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Wychowankowie grupy VI w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przygotowywali opał na zimę dla podopiecznych tej placówki. W grudniu podejmiemy jeszcze dwie takie akcje, aby ułatwić osobom starszym i potrzebującym pomocy przetrwanie zimy.