Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym VI grupy internatowej – podsumowanie I semestru

Tak jak w ubiegłym roku szkolnym również i w tym VI grupa internatowa współpracę ze środowiskiem zewnętrznym realizuje na podstawie porozumienia zawartego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej. Podpisane porozumienie precyzuje rodzaj prac świadczonych przez wychowanków Zakładu wykonywanych pod nadzorem wychowawców na rzecz podopiecznych ww. ośrodka pomocy społecznej. W opiniowanym okresie nasi wychowankowie zrealizowali łącznie siedem wyjazdów do osób potrzebujących pomocy. W ramach tych wyjazdów realizowanych na terenie całej gminy wychowankowie wykonywali następujące czynności:

  • porządkowano tereny posesji,
  • przygotowywano opał na zimę,
  • dokonano przeprowadzki podopiecznej GOPS do mieszkania socjalnego,
  • wykonano piaskownicę dla dzieci podopiecznej GOPS.

                                                                                                                                                                                       D. P.