Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych

Wychowankowie Grupy I uczestniczyli w wyjeździe do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach. Dzięki uprzejmości pracowników Stowarzyszenia wychowankowie mieli okazje poznać specyfikę placówki, poznać problemy z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Był to również dla nich wyjątkowy trening empatii.