Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

W dniu 09 kwietnia 2016 roku roku wychowankowie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, pod opieką nauczycieli Piotra Bronowskiego i Marcina Mamińskiego wyjechali na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem wycieczki było zachęcanie naszych podopiecznych do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia, uczestnictwo w procesie twórczym oraz kształtowanie umiejętności komunikowania się. W Centrum Nauki Kopernik nasi podopieczni zapoznawali się ze zjawiskami występującymi na co dzień w otaczającym nas Świecie poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Ponadto wychowankowie oglądali seans w teatrze robotycznym ,,Tajemnica Pustej Szafy, czyli Duchy z czwartego wymiaru” na podstawie powieści „Flatland: A Romance of Many Dimensions” Edwina Abotta. W wycieczce wzięli udział: Grzegorz Paździorek, Kamil Wolanin, Sebastian Zubelewicz, Maciej Muzyka, Konrad Mazur, Piotr Świetlikowski.