Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

W dniu 25 czerwca 2021 roku wychowankowie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem wycieczki było promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Podczas zwiedzania Centrum Kopernik podopieczni oglądali setki eksponatów, które przedstawiały zjawiska i procesy zachodzące wokół nas. Zapoznawali się z prawami przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.