Wycieczka do Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego w Nowym Dworze

W dniu 16.X.2014 r. wychowankowie grupy zawodowej ogrodnik uczestniczyli w wycieczce do zakładu pracy, gdzie mogli zapoznać się z warunkami pracy w środowisku otwartym. Po zakładzie oprowadzał nas Pan Dyrektor J. Mirowski, który bardzo dokładnie przybliżył nam zakres działalności zakładu.