Wycieczka do Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego w Nowym Dworze.

W październiku 2017 roku wychowankowie przyuczający się do zawodu ogrodnik odwiedzili Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze, zapoznali się z panującymi tam z warunkami oraz specyfiką pracy. Podczas zwiedzania wychowankowie mieli m.in. możliwość zapoznania się z procesem technologicznym rozmnażania roślin – od pobrania sadzonki z rośliny matecznej aż do uzyskania rośliny w postaci produktu gotowego do sprzedaży. Chłopcy z zainteresowaniem zapoznawali się z profilem produkcji w zakładzie. Szczególne zainteresowani byli maszynami ułatwiającymi i przyspieszającymi sadzenie młodych roślin do doniczek.