Wycieczka grupy monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie do sklepu budowlanego

W dniu 10.11.2014 r. zorganizowana została wycieczka dla wychowanków klasy III gimnazjum przyuczających się do zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Celem było zapoznanie wychowanków  z nowymi technologiami, materiałami i narzędziami w budownictwie. Wycieczka odbyła się do składu materiałów budowlanych oraz marketu z narzędziami i materiałami budowlanymi Castoramy.