Wycieczka koła ogrodniczo – przyrodniczego.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła ogrodniczo-przyrodniczego w dniu 08 czerwca udali się pod opieką Pani Eli do miejscowości Rogów, gdzie zwiedzili Muzeum Lasu i Drewna, Alpinarium oraz Arboretum. Chłopcy zapoznali się z florą i fauną polskich lasów oraz z gatunkami drzew i krzewów całej umiarkowanej strefy klimatycznej Ziemi. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła ogrodniczo-przyrodniczego w dniu 08 czerwca udali się pod opieką Pani Eli do miejscowości Rogów, gdzie zwiedzili Muzeum Lasu i Drewna, Alpinarium oraz Arboretum. Chłopcy zapoznali się z florą i fauną polskich lasów oraz z gatunkami drzew i krzewów całej umiarkowanej strefy klimatycznej Ziemi.