Wycieczka uczniów II klasy ZSZ kształcących się w zawodzie ślusarz do zakładów produkcyjno – usługowych.

Uczniowie klasy II ZSZ w Studzieńcu o kierunku szkolenia ślusarz, kolejny już raz uczestniczyli w wycieczce do zakładów pracy zorganizowanej przez nauczyciela tego zawodu. 

Zwiedzili oni zakłady o profilu produkcji i usług zbliżonym do zawodu którego się uczą.
Były to zakład ślusarsko – usługowy oraz zakład hydrauliki siłowej w Puszczy Mariańskiej.

Wspomnieniem z tej wycieczki są prezentowane poniżej zdjęcia.