Wycieczka uczniów szkoły branżowej

Wychowankowie kształcący się w  klasie I szkoły branżowej, w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestniczyli w dniu 12 marca 2021 r. wycieczce do Warszawy, której celem było rozbudzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy z zakresu budownictwa  oraz poznanie  stylów architektonicznych. 

  W  czasie wycieczki zorganizowanej przez dyrektora zakładu i nauczyciela zawodu chłopcy mieli możliwość zapoznania się z szeroką gamą materiałów wykończeniowych stosowanych w budownictwie przeglądając ofertę jednego z największych marketów budowlanych  oraz z narzędziami stosowanymi w pracach wykończeniowych.

 Ponadto  w trakcie wycieczki chłopcy mogli zobaczyć różne style  stosowane na przestrzeni lat w architekturze. Zwiedzanie zaczęli od wizyty pod najwyższym budynkiem w Polsce i Unii Europejskiej, który powstaje w Warszawie, a zakończyli na zwiedzaniu Starego Miasta.