WYCIECZKA UCZNIÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ

W dniu 16 września 2016 roku wychowankowie naszego zakładu kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie na poziomie klasy pierwszej i drugiej szkoły zawodowej uczestniczyli pod kierunkiem nauczyciela zawodu w wycieczce do Warszawy .Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z budownictwem szkieletowym oraz wykonywaniem robót remontowych. W trakcie wycieczki uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologią wznoszenia budynku wielorodzinnego w technologii szkieletowej oraz zapoznania się z procesem technologicznym podczas renowacji sztukaterii, posadzek kamiennych i posadzek drewnianych w remontowanej zabytkowej kamienicy .

Uczniowie klasy pierwszej mieli możliwość zapoznania się technikami zdobienia powłok malarskich w formie imitacji drewna i marmuru. Obserwowali sposoby renowacji i naprawy sztukaterii. Zapoznali się z techniką nakładania stiuku . Mieli możliwość obserwowania i porozmawiania ze sztukatorami o ich warsztacie pracy.

Uczeń klasy drugiej miał możliwość zapoznania się z technikami renowacji starych parkietów i posadzek kamiennych i sposobów ich układania oraz współczesną techniką układania podłóg z drewna.