Wycieczka w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Wykorzystując okres zajęć opiekuńczo-wychowawczych udaliśmy się do Puszczy Mariańskiej oraz Korabiewic, gdzie przed świętami Bożego Narodzenia uprzątnęliśmy miejsca pamięci narodowej związane z okresem powstania styczniowego z 1863 roku. Tereny dzisiejszej gminy Puszcza Mariańska w okresie wspomnianego powstania narodowowyzwoleńczego były miejscem bohaterskich czynów naszych rodaków, którzy wielokrotnie ponosili największą ofiarę dla swej Ojczyzny o czym świadczy choćby napis na kaplicy w Korabiewicach.