Wycieczka wychowanków warsztatu ślusarkiego

W październiku 2012 r. wychowankowie Szkoły Zawodowej w Studzieńcu uczestniczyli w wycieczce do zakładów pracy o zbliżonym profilu produkcji. Wspólnie z opiekunem Andrzejem Obłąkowskim (nauczycielem zawodu) mogli zobaczyć produkcję w Zakładzie Hydrauliki Siłowej oraz w Warsztacie Ślusarsko-Usługowym  w Puszczy Mariańskiej. W trakcie zwiedzania duże zainteresowanie wśród wychowanków wzbudziło spawanie w osłonie gazów ochronnych potężnych zbiorników do przewozu materiałów płynnych.  Wychowankowie zapoznali się ze stanowiskami do spawania w osłonie gazów ochronnych CO2 oraz argonu. W drugim zakładzie obserwowali jak regenerować siłowniki, które przenoszą bardzo duże obciążenia. Zapoznali się także z nowoczesną maszyną sterowaną komputerowo, która wykonywała wszelkiego typu uszczelki.