Wycieczka wychowanków warsztatu ślusarkiego

Na początku marca 2014 wychowankowie Szkoły Zawodowej oraz Gimnazjum w Studzieńcu uczestniczyli w wycieczce do zakładów pracy o podobnym profilu produkcji. Pod opieką nauczyciela zawodu mogli zobaczyć jak wygląda praca w Zakładzie Hydrauliki Siłowej oraz w Warsztacie Ślusarsko-Usługowym w Puszczy Mariańskiej. W trakcie zwiedzania duże zainteresowanie wśród wychowanków wzbudziło spawanie w osłonie gazów ochronnych potężnych zbiorników do przewozu materiałów płynnych. Wychowankowie zapoznali się ze stanowiskami do spawania w osłonie gazów ochronnych CO2 oraz argonu. Zwiedzali także park maszynowy wyposażony w duże obrabiarki do toczenia siłowników hydraulicznych. Duże zainteresowanie wzbudziło stanowisko do cięcia grubych blach za pomocą plazmy. 

Poniżej prezentujemy krótki fotoreportaż z wyjazdu wychowanków.