Z A P R O S Z E N I E

Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu w ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaprasza podopiecznych okręgowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich oraz zakładów poprawczych do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą: „Powstanie Warszawskie – 1944’’