Z wizytą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach

W dniach 20 i 27 maja uczniowie klasy II szkoły branżowej uczestniczyli w ramach usamodzielniania w wyjeździe do MOPR w Skierniewicach. Chłopcy uzyskali informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy po opuszczeniu placówki z przeznaczeniem na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką jak też uzyskania lokalu socjalnego.