Z WIZYTĄ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE  W ŻYRARDOWIE

W dniu 20.05.2022 r. w ramach zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społecznych (prowadzonych przez pedagoga i psychologa) wychowankowie: Tomasz, Szymon oraz dwóch Adrianów wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

W czasie spotkania wychowankowie uzyskali szczegółowe informacje dotyczące możliwych form oraz warunków otrzymania pomocy na usamodzielnienie po zwolnieniu z zakładu poprawczego.

Pełnoletni wychowanek, który opuszcza placówkę, może być objęty pomocą prawną, psychologiczną i finansową oraz wsparciem w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i w znalezieniu zatrudnienia. Celem tej pomocy jest życiowe usamodzielnienie i integracja młodego człowieka ze środowiskiem otwartym.