Zajęcia koła ogrodniczo-przyrodniczego

Wraz ze zbliżającą się wiosną pojawiają się coraz to nowe wyzwania przed wychowankami uczestniczącymi w zajęciach koła ogrodniczo-przyrodniczego. Pamiętając o dzikich ptakach i nadchodzącym okresie lęgowym, ostatnie zajęcia poświęcone były na wykonanie budek lęgowych, które umiejscowione zostaną w zakładowym parku.