Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie wakacji

Czas wakacji to czas wolny od nauki. Również w naszym zakładzie. W tym czasie nieletni wykonują miedzy innymi prace porządkowe na terenie placówki.

   W ramach tych zajęć w szkole i warsztatach szkolnych zajmują się pielęgnacją terenów zielonych,  jednocześnie uzyskując z tego tytułu dodatkowe środki finansowe dzięki współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Perspektywa.