Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią spowodowały, że wszyscy nasi wychowankowie Święta Wielkanocne spędzili w zakładzie. Okres tuż przed i po świętach to czas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole i warsztatach szkolnych w trakcie których wykonywaliśmy porządki w budynku szkoły i najbliższym jej otoczeniu oraz warsztatach szkolnych. Uczniowie, którzy mieli taką potrzebę uczestniczyli w indywidualnych zajęciach mających na celu wyrównanie zaległości edukacyjnych. W tym czasie miały również miejsce zajęcia sportowe, odbył się konkurs wiedzy o tradycjach wielkanocnych, którego kulminacją był poczęstunek przygotowany przez organizatora –  Panią Marię Kroc. Duża frajdę naszym wychowankom sprawiły nagrody konkursowe – jajka niespodzianki.