Zajęcia szkolnego koła sportowego

W ramach przygotowań do powiatowych zawodów w badmintona nasi uczniowie wytrwale ćwiczą na sali gimnastycznej. Ewentualnych reprezentantów placówki wyłonią wewnętrzne zawody.