Zajęcia z nauki i doskonalenia technik pływackich

Tak jak w poprzednich latach szkolnych również w tym roku kontynuujemy cykl zajęć na pływalni miejskiej w Żyrardowie, gdzie pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego pana Piotra – posiadającego uprawnienia instruktora pływania – uczymy naszych wychowanków pływania a Ci którzy już to potrafią doskonalą techniki pływackie. W trakcie tych zajęć nasi wychowankowie mają też przekazywane treści związane z odpowiedzialnych zachowaniem na akwenach wodnych.