Zakładowy Turniej Tenisa Stołowego

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego zorganizowany został turniej tenisa stołowego mający na celu popularyzację tenisa stołowego oraz integrację młodzieży i dorosłych. W turnieju uczestniczyło 6 wychowanków i 4  wychowawców. Mecze odbywały się systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Turniej przebiegał w zdrowej sportowej atmosferze i na wysokim poziomie. Zawodnicy wykazali duże zaangażowanie oraz postawę fair-play Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Miejsca na podium wśród wychowanków:

I miejsce             Patryk Ż.
II miejsce            Mateusz Sz.
III miejsce           Sebastian J.

Klasyfikacja wśród wychowawców:

I miejsce             Paweł. K
II miejsce            Albert.S
III miejsce           Jarosław.B
IV miejsce          Piotr.B